Přírodní pobyty

Pobyt v přírodě vždy nabízí dětem program, který je přizpůsoben ročnímu období a samozřejmě aktuálnímu počasí. 

Přirozenou výukou rozvíjí dítě motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností v přírodě, prožívá rytmus změn ročních období a přírodních jevů. Příroda umožňujeme dětem prožívat  jejich dětský život v reálném světě a kompenzovat tím virtuální prostředí televize, počítače atd.

Děti využívají k učení všechny své smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je jim příjemný a přirozený. To v nich podporuje pocit jistoty a utváří zdravé sebevědomí. Zažívají rostliny i živočichy v jejich původním životním prostředí.

Celoroční pobytové programy probíhají venku v přírodě a tak mohou děti pozorovat a zažívat „na vlastní kůži“ všechny právě probíhající změny, neboť denně chodí na výlet za různého počasí.

Aktuálně nabízený pobyt v přírodních Jízerkách v kombinaci s hudebně-dramatickým zaměřením – info zde.

Možnost zorganizovaní pobytu celoročně – týdenní nebo víkendové pobyty

 

Podívejte se také na fotogalerii již uskutečněných pobytů.