O nás

Co nás svedlo dohromady?

Občanské sdružení „Srdíčka“ vzniklo v roce 2012 z iniciativy lidí vyznávající skutečné životní hodnoty, rovnováhu a harmonii v mnoha důležitých oblastech lidského života. Spolek Srdíčka je také součástí partnerského sdružení VeSpojení, z.s. od r. 2010, http://www.vespojenios.cz

Máme společné přesvědčení že právě pozitivní působení přirozenou cestou v období raného dětství vytváří rozhodující předpoklady pro budoucí chování našich dětí v dospělosti.

Máme tak naději, že se z dětí jednou stanou lidé vyznávající zdravý životní styl, mající respekt a úctu k přírodě,jeden k druhému, k životnímu prostředí, respektující zásady skutečných životních hodnot a mezilidských vztahů.

Občanské sdružení ,,Srdíčka“ si klade za cíl organizovat a podporovat děti a mládež také v pohybových aktivitách, zájmových aktivitách a akcích na přírodních pobytech, které rozvíjí jejich představivost, vnímání, myšlení a pohybové dovednosti.

Děti tak získávají své vlastní zkušenosti nejen v prostředí školek, škol a mateřských center, ale v přímém kontaktu s přírodou posilují své zdraví, imunitu a přirozeně rozvíjí vlastní vnímavost.

Vytvoření přírodního ekologického centra (farmy) by mělo v samotném závěru našich projektů posloužit jako vzdělávací centrum, přístupné všem dětem i rodičům, kteří projeví zájem v oblasti poznávání života v přírodě, práci s domácími zvířaty, pěstováním a výrobou domácích farmářských produktů.