Farma – přírodní ekocentrum

Farma – ekologické a vzdělávací přírodní centrum

Hlavní ideou spolku je vytvoření ekologického přírodního centra, kde bude moci každý člověk uzdravit své tělo, svého ducha a obnovit své síly uprostřed čisté přírody. Cílem je pomoci dětem i celým rodinám znovu objevit kouzlo starého, přirozeného způsobu života a vzbudit v sobě touhu k opětnému návratu k životu v souladu s přírodou.

Ekologické a vzdělávací centrum ponese cestu uvědomění si skutečných životních hodnot a pochopení rozdílu mezi životním stylem v přírodě a mezi plýtvavým komerčním životním stylem, který by mohl přinést v budoucnosti našim dětem a generacím po nás ekologickou katastrofu.

Proto hlavním cílem spolku bude vzdělávání v oblasti propojování teoretických znalostí s praktickými i zážitkovými programy. Jedná se o komplexní nabídku sociální terénní práce a pracovní rehabilitace, která je zaměřená na pracovní aktivity spojené se zvířaty, rozvojem a údržbou ekologické farmy a pastevních areálů.

Cílem projektu je, aby děti získaly své vlastní zkušenosti v přímém kontaktu s přírodou, posilovaly své zdraví a přirozeně rozvíjely vlastní imunitu a vnímavost.

Vztah k přírodě je v dětech přirozeně zakódován a proto je třeba ho rozvíjet a upevňovat, prohlubovat zájem o rostliny a živočichy a sbližování se s přírodou.

Pro vybudování citlivého vztahu člověka k životnímu prostředí jsou příjemné zážitky z pobytu v přírodě v raném věku klíčové.

Ekologické a vzdělávací přírodní centrum ponese cestu uvědomění si skutečných životních hodnot a pochopení rozdílu mezi životním stylem v přírodě a mezi plýtvavým komerčním životním stylem, který by mohl přinést v budoucnosti našim dětem a generacím po nás ekologickou katastrofu.

Trávit skoro celý den s kamarády v prostorách přírody, která dává fantazii absolutně volnou ruku, to je bezpochyby sen každého dítěte. 

Jen tak se podaří z dětí vychovat citlivé a zodpovědné lidi, kteří si váží bohatství, které příroda nabízí.

Cílem spolku Srdíčka je plnit dětem jejich sny.

 

Našim záměrem je

 • pěstování hospodářských plodin (polní, zahradní, ovocné….)
 • ovocné sady
 • chov zvířat (ovce, kozy, slepice, králíci, kachny, koně, včely, krávy)
 • canisterapie, hipoterapie
 • pobytové ekologické a vzdělávací programy
 • poznávání rostlin
 • zpracování materiálů získaných v přírodě
 • azylové bydlení pro matky s dětmi
 • azylové bydlení pro děti z dětských domovů, které dovršily 18 let
 • zpracování a prodej produktů
 • keramické dílny
 • pletení košíků
 • zpracování vlny
 • výroba svíček
 • středisko výuky starých řemesel (pekařství, kovářství, řezbářství atd.)

Jak postupují naše cesty k ekologickému a přírodnímu centru můžete sledovat také na stránkách našeho přátelského spolku VESPOJENÍ, z.s..