Náš příběh

Co nás svedlo dohromady?

 

SRDÍČKA, z.s. vzniklo v roce 2012 z iniciativy lidí vyznávající skutečné životní hodnoty, rovnováhu a harmonii v mnoha důležitých oblastech lidského života. Jeho členové jsou také součástí partnerského sdružení Vespojení od r. 2010, http://www.vespojenios.cz.

 

Máme společné přesvědčení, že právě pozitivní  působení přirozenou cestou v období raného dětství vytváří rozhodující předpoklady pro budoucí chování našich dětí v dospělosti. Máme tak naději, že se z dětí jednou stanou lidé vyznávající zdravý životní styl, mající respekt a úctu k přírodě, jeden k druhému, k životnímu prostředí, respektující zásady skutečných životních hodnot a mezilidských vztahů.

 

Spolek SRDÍČKA si klade za cíl organizovat a podporovat děti a mládež také v pohybových aktivitách, zájmových akcích na přírodních pobytech, které rozvíjí jejich představivost, vnímání, myšlení a pohybové dovednosti. Děti tak získávají své vlastní zkušenosti nejen v prostředí školek, škol a mateřských center, ale v přímém kontaktu s přírodou  posilují své zdraví, imunitu a přirozeně rozvíjí vlastní vnímavost.

Vytvoření přírodního ekologického centra (farmy) by mělo v samotném závěru našich projektů posloužit jako vzdělávací centrum, přístupné všem dětem i rodičům, kteří projeví zájem v oblasti poznávání života v přírodě, práci s domácími zvířaty, pěstováním  a výrobou domácích farmářských produktů.