Kdo jsme

Občanské sdružení SRDÍČKA

se zaměřuje především na pobyty v přírodě, turistické akce, víkendové akce s různým zaměřením (od tábornických až po vzdělávací) a to jak pro znevýhodněné děti a rodiny, tak i pro širší veřejnost. 

Těmto dětem poskytujeme i materiální zázemí pro jejich zapojení se do života pobytu v přírodě. OS sdružuje nejen děti, ale také celé rodiny. Zaměřuje se především na pobyt v přírodě, OS se tímto snaží o propojení funkčních i nefunkčních rodin.

Cíleně se snaží ovlivňovat způsob života zdravotně či jinak znevýhodněných dětí, zapojení se všech zúčastněných do radostí života a aktivit v rámci pohybu. 

OS umožňuje dětem poznávání nové krajiny, orientaci v cizím prostředí a umožňuje rozvíjení v navázání přátelství mezi dětmi, či celými rodinami.

Poskytuje pomoc při překonávání psychických bariér, upevňuje duševní a fyzickou kondici.

 

Záměr:

OS Srdíčka se zaměřuje na pomoc dětem a rodinám, včetně rodin, které jsou znevýhodněné ať už sociální, nebo zdravotní formou.

Srdíčka se snaží rozvíjet další aktivity a hledat cesty, jak pomoci předškolním i školním dětem, včetně jejich rodičů. V rámci své činnosti se orientujeme také na provozování a vytváření prostředí (školička a mateřské centrum) pro děti, které potřebují  individuální péči.

Současně se podílíme na podpoře rozvíjení talentů u dětí, zájmových kroužcích, organizování dětských programů, rodinných akcí, ozdravných přírodních pobytů a socializaci dětí v dětském kolektivu.
Snažíme se skloubit život dětí ve městě s aktivním zájmem o přírodu a její ochranu, vyměnit uspěchaný životní styl za zdravý životní styl, objevovat a poznávat skutečné životní hodnoty, rovnováhu a harmonii v mnoha důležitých oblastech lidského života.

Nabízíme také rodičům a jejich dětem zodpovědnou a přirozenou variantu, jejímž základním principem je pobyt dětí v přírodě a poznávání základních životních hodnot.