Mateřské a dětské centrum, „Miniškolička“ (2012-2015) PROJEKT UKONČEN

Pomoc rodinám s dětmi, které se nedostali vlivem nedostatku míst do státních školek

Spolek Srdíčka v roce 2012 zahájilo projekt určený pro pomoc rodinám s dětmi na Praze 9, kdebyl problém s akutním nedostatkem míst ve státních školkách.

V roce 2012 byla z těchto důvodů na Praze 9 na Starém Proseku v ulici Na Vyhlídce založena "Miniškolička a Mateřské centrum Srdíčka“.

Tento projekt vznikl v roce 2012 za účelem podpory předškolního rozvoje a vzdělávání dětí. Vytvořením mateřského centra našly své místo děti, které nebyly přijaty do státních školek. Dětem byla v mateřském centru a miniškoličce zajištěna plnohodnotná předškolní činnost, aktivity, vzdělávání, kroužky, výlety a víkendové pobyty v přírodě. Provoz školičky byl zajištěn pro každý všední den od 7:00 hod. do 19:00 hod. včetně veškerých prázdnin.

V roce 2015 se podařilo Praze 9 vyřešit několikaletý akutní problém s nedostatkem míst ve státních mateřských školkách a tak velké množství dětí našlo konečně své umístění. Téhož školního roku po ukončení letních prázdnin byl ukončen také projekt pomoci rodinám s dětmi na Praze 9 a tím i ukončení provozu miniškoličky a mateřského centra.

Spolek Srdíčka ukončilo v roce 2015 tříletý projekt, který byl velmi úspěšný a byl skutečným přínosem i pomocí. Rodiče i děti byly v mateřském centru Srdíčka velmi spokojené a i po ukončení projektu v rámci provozu miniškoličky udržuje dále spolek Srdíčka přátelské vazby s mnoha rodiči a dětmi. Rodiče i děti dále využívají a mohou využívat nové projekty Srdíček, včetně pokračujících víkendových pobytů v přírodě.

 

Zavzpomínat na naše aktivity mateřského centra můžete na našich FB stránkách.

 

Spolek Srdíčka děkuje všem, kteří se na tomto projektu podíleli svou vstřícnou pomocí:

– MsÚ Praha 9, vydavatelství Devítka

– Milanovi Klementovi za finanční sponzorský dar určený pro založení centra

– Radce a Milanovi Královým za pronajmutí jejich prostorů

– všem dalším spolumajitelům a nájemníkům domu, kteří poskytli souhlas s provozem mateřského centra a zvlášť děkujeme za jejich neuvěřitelnou shovívavost při provozu miniškoličky, který jistě přinášel nájemníkům určitá omezení (křik dětí, pohyb rodičů ve společných prostorech domu, respekt ke školkovým mimořádným akcím atd.)

– děkujeme též všem dobrovolníkům podílejících se na provozu školičky a na akcích pro děti