Hudební projekt „ANASTASIS“

Muzikál "ANASTASIS“ je příběhem o zjevení, vlivem kterého děti pochopí, že Země je v ohrožení. (informace o muzikálové přípravce zde)

Anastasis znamená v řeckém překladu – opětné přivedení a vzkříšení k životu. Formou zjevení duchovních bytostí – andělů, víl a skřítků bude dětem prozrazeno, že Země umírá….a jejich posláním je Zemi zachránit, vzkřísit ji a opět přivést k životu. Děti pochopí pouto mezi lidmi a Zemí. Jak to však sdělit ostatním? Budou jim to věřit? Koho poprosí o pomoc? Podaří se dětem Zemi zachránit?

Tvorba muzikálu je určena dětem od 6 do 15 let pro rozvoj jejich talentu, fantazie a projev vcítění se do příběhu, který obsahuje až určité prvky mrazivé pravdy a skutečnosti o naší Zemi. Jedná se o příběh plný emocí, které děti projeví formou zpěvu a tance.ptacekDěti sami svým projevem, vystoupením a dějem podporují projekt na záchranu Země, neboť muzikál nese své určité poslání, informace a smysl, nejen, aby se děti mohly projevit ve svém nadání, ale také, aby upozornily svým citlivým a emočním hudebním projevem na aktuální situaci o stavu životního prostředí a donutily tak diváky všech věkových hranic k zamyšlení.

Více info o aktuálním konkurzu na doobsazení rolí hudebního projektu Anastasis zde.

Cílem a smyslem muzikálu je odpoutat své diváky jakékoli věkové skupiny od reálné skutečnosti. Pozve je do světa zázraků, kouzel, zjevení, skřítků, elfů a víl. Děti budou rozumět řeči Země a pochopí význam mikrosvěta a makrosvěta a vzájemného se propojení těchto dvou světů v jeden.

Projekt chce dětem nabídnout smysluplné trávení volného času. Cílem je využít síly hudby i pohybu k přirozenému projevu, vnímání a cítění a tím přinést pozitivní změnu do života dětí. Místo rizikového trávení času a řešení problémů nežádoucím způsobem chceme v dětech podpořit také tvůrčí aktivitu a odhodlání. Jejich práce a píle povede děti k hudebnímu rozvoji a mohou dovést své úsilí až k veřejnému vystoupení (hudební divadla, soutěže, festivaly, TV vystoupení – Československo má talent).

 

Cílem celého muzikálového projektu není vzpoura proti světu, ale probuzení lásky k životu, k životnímu prostředí, které je nejen naším domovem, ale také domovem našich dětí a dalších generací.deti-zeme

Pozitivní působení lásky k přírodě vytváří rozhodující předpoklady pro budoucí chování našich dětí v dospělosti.

Máme tak naději, že se z dětí jednou stanou lidé vyznávající zdravý životní styl, mající respekt a úctu k přírodě, ochraně krajiny a životnímu prostředí, respektující zásady skutečných životních hodnot a mezilidských vztahů.

Tento muzikálový projekt se aktivně podílí na rozvoji i vzdělávání dětí, na jejich rozvíjení se vztahu k přírodě, rozumovém a tělesném rozvoji, mravním a citovém vývoji a na rozvoji ekologického cítění.

Pokud vás zajímají bližší informace nejen o autorce projektu Michaele Chudobové, ale i o připravovaném muzikálovém projektu Anastasis, klikněte na Rozhovor s autorkou projektu.